•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای صنعتی و تولیدی استان فارس بررسی مشکلات 134 واحد تولیدی با تعداد225 مصوبه به تصویب رسید که این مصوبات در بخش‌های مختلفی چون امور زیرساختی، امور بانکی و ...
   میز تخصصی بازاریابی سنگهای تزئینی ساختمانی فارس تشکیل شد
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت فارس باتاکید برتوسعه صادرات سنگهای تزئینی استان گفت : در سال 93 صادرات سنگهای تزئینی ساختمانی فارس به میزان 11 میلیون دلار با سهم ارزشی 8/10 درصد واز لحاظ وزنی به میزان ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: مطالعات ژئوفیزیک زمینی منابع معدنی در دو نقطه منطقه بهرام گور در شرق این استان به پایان رسید.
   در بازدید رئیس سازمان صنعت،‌معدن و تجارت استان فارس از منطقه ویژه اقتصادی شیراز به مشکلات این م نطقه پرداخته شد و آبرسانی به آن مورد تاکید قرار گرفت.
   معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد:
   معاون امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها بخش صنعت می‌تواند از اعتبار دو هزار میلیارد تومانی برخوردار باشد که تاکنون 200 میلیارد تومان آن تحقق یافته و بر ...
   با حضور دکتر توفیق انجام شد:
   معاون آموزش،پژوهش و فن آوری وزارت صنعت،معدن و تجارت در جمع تولیدکنندگان،صنعتگران و معدنکاران شهرستان آباده ب،سیاست های وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش پژوهش را تشریح کرد.
   مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت :
   مدیرکل دفتر امورخدمات بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت از تعدادی واحد صنعتی استان فارس برنامه کاربردی وراهبردی 5 سال آینده با محوریت ۸۰درصدی بخش خصوصی تدوین شده است.
   مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت :
   مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به بخش خصوصی در برنامه های آینده دولت را یک اصل دانست و گفت: در برنامه ششم توسعه بخش خصوصی میدان داری خواهید کرد.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان فارس :
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان فارس با تاکید بر حضور پررنگ بخش خصوصی در بخش صنعت و تجارت این استان گفت: در مسیر رفع مشکلات، شناسایی درست نیازها، حضور فعال تشکل‌های مختلف بخش خصوصی در عرصه های ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: توسعه صادرات تولیدات فارس به سراسر دنیا یک اولویت مهم اقتصادی است.
Page created in 4.3321690559387 seconds.
memoryUsage : 29267Kb