•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی:
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی گفت: واردات بدون انتقال ارز تا سقف 300 میلیون دلار امکان‌‎پذیر شد .
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی خبر داد :
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری در بخش صنعت 245 فقره پروانه بهره ‌برداری با سرمایه‌گذاری 133543 میلیارد ریال صادرشده است .
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی خبر داد:
   محمد رضا حاجی پور گفت: دبیرخانه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور کار بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو تشکیل جلسه داد .
   معاون برنامه ریزی، توسعه و تحقیقات ایرالکو گفت: 90 درصد نسوزهای مرتبط با صنعت آلومینیوم در شرکت آلومینیوم ایران بومی سازی می شود.
   با پیگیری های سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی پس از فرش ساروق و انار ساوه ، تروارتن محلات ثبت‌ جهانی شد.
   معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ازابتدای طرح تنظیم بازار لاستیک ، 18 هزار و 565حلقه لاستیک با نرخ مصوب دولتی در نقاط مختلف این استان توزیع شده است .
   معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: درراستای طرح تنظیم بازار 200 تن برنج وارداتی تایلندی در شهرستان های 12 گانه این استان توزیع شد.
   مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران:
   مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس برنامه ریزی های پیش بینی شده اعتباراتی که به صادرات اختصاص می یابد باید از محل ما به تفاوت های دریافتی از واردات تامین که این ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی گفت: درهشت ماهه سالجاری بیش از ۷۰۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی از این استان صادر شده است.
   در هشت ماهه امسال رخ داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: رشد 57 درصدی حجم سرمایه‌گذاری پروانه های بهره برداری و افزایش31 و 7 درصدی تعداد و اشتغال پروانه‌ های صادره در هشت ماه امسال نسبت به سال گذشته در استان ...