•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صمت مازندران اعلام کرد:
   13 واحد صنفی مصالح فروشی متخلف طی فروردین ماه سالجاری در مازندران شناسایی و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده است.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: از سوی بازرسان استان در سال گذشته تعداد 17هزار و 895 پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رأی به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت:ازآغاز طرح نظارت ویژه بر داروخانه ها و مراکز عرضه تجهیزات بهداشتی در استان مازندران تا کنون 302 واحد متخلف شناسایی شده اند.
   از ابتدای امسال صورت گرفت؛
   از ابتدای امسال 13275 مورد بازرسی از واحدهای صنفی سراسر استان توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران :
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هر گونه افزایش قیمت نان در مازندران فاقد وجاهت قانونی بوده و با هر گونه گرانفروشی در این خصوص برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی تعداد 700هزار ماسک از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان مازندران اختصاص یافته است.
   رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت: از ابتدای امسال تا نهم فروردین ماه تعداد 804 واحد صنفی متخلف در استان مازندران پلمپ شده است.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از موجودی کالاهای اساسی در انبارها و مراکز توزیع استان در بهترین شرایط خود خبر داد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: از ابتدای امسال تا پنجم فروردین بیش از 230 واحد صنفی متخلف در مازندران پلمپ شده است.
   رییس سازمان صمت مازندران خبر داد:
   در چهار روز نخست امسال 1310 واحد صنفی در استان مازندران از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مورد بازرسی قرار گرفت.