•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   بیش از 14 هزار پرونده تخلف از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه در استان مازندران تشکیل شده است.
   در 10 ماهه امسال انجام شد:
   از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه بیش از 13 هزار پرونده تخلف در مازندران تشکیل شده است.
   صادرات کیوی از گمرکات مازندران 235 درصد از ابتدای امسال تا پایان آذر افزایش یافته است.
   میزان صادرات مازندران در 9 ماهه امسال 13.5 درصدی افزایش یافته است.
   رئیس سازمان صمت مازندران خبرداد:
   از ابتدای سالجاری تا آذرماه تعداد 205 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان مازندران با تصویب هزار و 200 موضوع برگزار شد.
   صادرات فرآورده های لبنی مازندران در 8 ماهه اول سال 1397 افزایش 5 درصدی داشته است.
   از فروردین ماه سالجاری تا آذرماه تعداد 133 فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.
   ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی از گمرکات مازندران در هشت ماهه اول سالجاری افزایش 10 درصدی داشته است.
   10400 پرونده تخلف در هشت ماه اول سالجاری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تشکیل شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در خصوص هر گونه سوء استفاده از کارت بازرگانی هشدار داد.