•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   واحد های پراکنده صنعتی استان لرستان تجمیع و به شهرک صنعتی خصوصی تبدیل می شود تا از امکانات شهرک صنعتی و معافیت های مربوط به این شهرک ها بهره مند شود.
   رییس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان:
   رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان لرستان از پیگیری های سازمان برای تخصص اعتبار 10 واحد صنعتی لرستان از بانک مرکزی خبر داد.
   4 طرح صنعتی و تعاونی در شهرستان دورود استان لرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.
   رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دولت، 15 طرح صنعتی در شهرهای مختلف استان به بهره برداری می رسد.
   استاندار لرستان گفت: احیای واحدهای راکد شهرک صنعتی بروجرد که نیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک صنعتی را تشکیل داده‎اند، در دستور کار است.
   رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان لرستان ، با اشاره به تصویب هفت طرح بزرگ و اساسی لرستان در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: در این راستا تمام پیشنهادات استان برای شش مورد از این طرح ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان:
   رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان لرستان در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان در سخنانی با بیان اینکه در راستای تعیین تکلیف واحدهای مشکل دار استان، موضوع تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح ملی مطرح شده است اظهار ...
   رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان لرستان اظهار داشت : طرح شمیم خدمت با حضور مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در خرم آباد برگزار شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه ۷۳ واحد صنعتی دورود راکد هستند از پیگیری برای فعالیت صنایع غذایی گهر دورود خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه ۷۳ واحد صنعتی دورود راکد هستند از پیگیری برای فعالیت صنایع غذایی گهر دورود خبر داد.