•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت کردستان :
   رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت کردستان گفت: درطرح نظارتی نوروز 1395 از تمامی امکانات بازرسی، اعم از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان و بازرسی اصناف سراسر استان و دستگاه های نظارتی استفاده شد.
   معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کردستان گفت: در سال آتی،کلیه انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت:
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت کردستان گفت: در مجموع 2هزارو 164 مورد بازرسی در سطح بازارکردستان در هفته دوم اسفند ماه سال جاری صورت گرفته است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان خطاب به منتقدان ایجاد زنجیره فولاد در این استان گفت: برای بکر ماندن محیط زیست و همزمان با رفع یا کاهش بیکاری، باید بر روی چه صنعتی سرمایه‌گذاری شود.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت : با هر گونه برگزاری نمایشگاه های که مجوز آنها مربوط به این سازمان نمی باشد و یا بطور سرخود اقدام به برپائی نمایشگاه می کنند، برخوردهای قانونی و جدی را بعمل ...
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت کردستان گفت: در مجموع 2 هزارو 160 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح بازار از 10بهمن ماه لغایت 17بهمن ماه سال جاری صورت گرفته است.
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت کردستان گفت: از 3 بهمن ماه لغایت 8 بهمن ماه سال جاری در مجموع 2 هزارو 164 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح بازار صورت گرفته است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از صادرات 472 هزار تن کالا از کردستان در 9 ماهه سال جاری خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت کردستان درجلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی گفت : در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان باید با متخلفین و برهم زنندگان نظم بازار برخورد قانونی صورت پذیرد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: باید درصد عمده ای از منابع ارزی آزاد شده به استان‌های کم برخوردار و کمتر توسعه یافته اختصاص یابد و این استان‌ها از منابع ارزی برای ارتقای سطح شاخص‌های خود ...