•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: واحدهای تولیدی پرخطر به خصوص واحدهای شیمیایی را در استان شناسایی کردیم و نظارت بر این واحدها را تشدید کردیم.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در خصوص روند جذب سرمایه گذاری در استان بیان کرد: در 6 ماه نخست سال جاری 421 فقره درخواست احداث واحد تولیدی با سرمایه گذاری یک هزار و 991 ریال و پیش بینی اشتغال 7 ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، میزان صادرات استان قم در شش ماه نخست سال جاری را به ارزش ۱۱۷ میلیون دلار و وزن ۱۱۱.۵ هزار تن دانست.
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم از خارج شدن ۴۰ واحد تولیدی از تملک بانک‌ها و تعیین تکلیف ۵۴ واحد دیگر در استان خبر داد

   رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت قم گفت: صنایع مادر،‌ تکمیل حلقه های تولید و صنایع با فناوری پیشرفته و همچنین کم آب بر، از اولویت های سرمایه گذاری در قم است.
   برای دومین سال متوالی؛
   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در میان دستگاه‌های اجرایی این استان، به‌عنوان دستگاه برتر در محور شاخص های ارزیابی وعملکرد، شناخته و معرفی شد
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: یک هزار و ۵۰۰ اشتغال غیرمستقیم به‌واسطه بهره‌برداری از ۱۷ طرح صنعتی در سطح استان ایجادشده است.

   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان قم خبر داد
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تعداد بازرسی‌ها و نظارت‌ها در چهارماهه نخست سال جاری را بیش از ۲۴ هزار بازرسی ذکر کرد و گفت: ۳۰۶۶ تخلف در این بازرسی‌های ثبت‌شده که برای ۲۰۷۲ مورد پرونده تخلف ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت : ۱۷ طرح صنعتی با اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در قم به بهره‌برداری می‌رسد.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم گفت : یکی از اولویت های اصلی سازمان احیاء واحد های راکد و غیر فعال می باشد که به نحوی که طی چهار ماه نخست سال جاری 12 واحد صنعتی راکد و غیر فعال با اشتغال 129 ...