•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   دبیر کارگروه توسعه صادرات عنوان کرد:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در سالجاری حدود ۱۹۸ هزار تن کالا به ۴۲ کشور جهان صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از سه پهنه معدنی اکتشافی در این استان خبر داد و گفت: وسعت برخی از این پهنه‌ها به تنهایی از یک استان کشور بزرگتر است.
   رئیس سازمان صنعت استان سمنان مطرح کرد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تاکنون ۴۸۱ واحد تولیدی استان برای دریافت تسهیلات سامانه بهین یاب، ثبت نام کرده‌اند.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در استان سمنان 26 شهرک و ناحیه صنعتی فعال می باشد که بیش از 65 هزار نفر در حوزه صنعت استان در این شهرک ها و نواحی مشغول به کار می باشند.
   با هدف بهبود کیفیت نان انجام گرفت:
   رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از شناسایی 295 نانوایی متخلف در سطح استان سمنان طی هفت ماهه سالجاری خبر داد.
   خیز بلند صنایع استان سمنان
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از رشد 30درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی در شش ماهه ابتدایی سالجاری خبر داد.
   در هفت ماهه سالجاری صورت گرفت
   معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از صدور 136 کارت بازرگانی در حوزه تجارت در هفت ماهه سالجاری خبر داد.
   اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان تصویب‌کرد؛
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در قالب تسهیلات رونق تولید ، ۶۶ واحد تولیدی استان حدود ۲۷۶۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت می کنند.
   رئیس اداره بهداشت ، ایمنی و محیط زیست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: واحدهای صنعتی و معدنی از خدمات آزمایشگاهی زیست محیطی و بهداشت حرفه ای بهره مند می شوند.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از رشد 99درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت این استان در سالجاری خبر داد.