•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   در ادامه سفر به استان سمنان انجام شد:
   مهندس نعمت زاده در ادامه سفر یکروزه خود به استان سمنان از طرح متین خودرو و طرح فولاد کویر دامغان بازدید کرد.
   وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سمنان:
   وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : واحدهای تولیدی ، سرمایه داران ومعدنکاران با تمام توان کار کنند واین در حالی است که بیشتر اینکار بر دوش بخش خصوصی است..
Page created in 4.3025970458984 seconds.
memoryUsage : 29397Kb