•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از رشد 13 درصدی سرمایه گذاری انجام شده در بخش معدن استان درسال 95 خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان سمنان از آغاز فرآیند طرح رونق تولید در سال 96 جهت ثبت نام از واحدهای متقاضی تسهیلات در سامانه بهین یاب خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان :
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان خبر داد، واحدهای تولیدی در صورت افزایش تولید و اشتغال تسهیلات جدید دریافت می کنند.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از صدور 126 فقره مجوز در یک سال گذشته در این استان خبر داد.

   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان عنوان کرد: طرح تشدید نظارت و پایش بازار ویژه ماه مبارک رمضان از 6 خرداد ماه در استان سمنان آغاز می شود.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ، 434 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به 780 واحد تولیدی استان پرداخت شده است.
   درپنجاه و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سمنان بررسی شد:
   پنجاه و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان تشکیل شد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت:سال گذشته 143 میلیون دلار کالا از استان سمنان صادر شده است .
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت سمنان خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از پرداخت 424 میلیارد تومان تسهیلات در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در استان خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از افزایش 91 درصدی اشتغال در بخش صنعت این استان در سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94 خبر داد.