•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی چهار ماهه اول سال 98، در استان خراسان رضوی، 127 فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی سه ماهه اول سال 98 تعداد 627 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری 27117 میلیارد ریال و اشتغال 17216 نفر در استان صادر شده است.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی سه ماه سال ۹8، مقدار 956هزار تن کالا به ارزش 408 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن ازانجام بیش از یک میلیارد یورو ثبت سفارش واردات کالا در خراسان رضوی خبر داد.
   معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال اولویت این وزارتخانه تمرکز بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه ایران است زیرا در بدترین شرایط تحریم می‌توان ارتباط تجاری خود را با این کشورها حفظ کرد.
   4 واحد صنعتی خراسان رضوی به عنوان واحدهای نمونه کشوری سال 98 انتخاب شدند.
   دو طرح صنعتی به مناسبت گرامی داشت دهه تولید و روز ملی صنعت و معدن در خراسان رضوی با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی گفت: پارسال در بازرسی بازرسان این سازمان از اصناف خراسان رضوی سه هزار و 312 پرونده تقلب در خراسان رضوی محکوم شدند.
   رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت : رشد اقتصادی مناطق کشور با آماده شدن زیر ساخت ها حاصل می شود، بنابراین باید قبل از هرکاری، این موضوع در برنامه های دستگاه ها قرار گیرد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی دو ماه اول سال ۹8، مقدار 677هزار تن کالا به ارزش281 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است.