•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی چهار ماهه سال ۹8، مقدار 1270هزار تن کالا به ارزش 537 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ازابتدای سالجاری تعداد 8 طرح صنعتی مجموعاً با حجم 113میلیون دلارسرمایه مصوب خارجی در حوزه صمت استان مجوزسرمایه گذاری خارجی دریافت کرده اند.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی چهار ماهه اول سال 98، در استان خراسان رضوی، 127 فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی سه ماهه اول سال 98 تعداد 627 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری 27117 میلیارد ریال و اشتغال 17216 نفر در استان صادر شده است.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی سه ماه سال ۹8، مقدار 956هزار تن کالا به ارزش 408 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن ازانجام بیش از یک میلیارد یورو ثبت سفارش واردات کالا در خراسان رضوی خبر داد.
   معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال اولویت این وزارتخانه تمرکز بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه ایران است زیرا در بدترین شرایط تحریم می‌توان ارتباط تجاری خود را با این کشورها حفظ کرد.
   4 واحد صنعتی خراسان رضوی به عنوان واحدهای نمونه کشوری سال 98 انتخاب شدند.
   دو طرح صنعتی به مناسبت گرامی داشت دهه تولید و روز ملی صنعت و معدن در خراسان رضوی با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی گفت: پارسال در بازرسی بازرسان این سازمان از اصناف خراسان رضوی سه هزار و 312 پرونده تقلب در خراسان رضوی محکوم شدند.