•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   طی 10 ماهه سال جاری در استان خراسان رضوی صورت گرفت:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: طی 10 ماهه سال جاری، ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی ازاین استان بالغ بریک میلیارد و 502 میلیون دلار بوده است.
   طی 10 ماهه امسال در استان خراسان رضوی انجام شد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: طی 10 ماهه سال جاری بیش از 21 هزار گزارش مردمی از طریق تلفن 124، سامانه پیامک اعلام شده و یا مراجعه حضوری به ستاد خبری این سازمان دریافت شد.
   طی 9 ماهه امسال انجام شد:‌
   رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان خراسان رضوی گفت: طی 9 ماهه امسال 856 جواز تاسیس صنعتی و طرح توسعه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در خراسان رضوی صادر شده است.
   طی 9 ماهه امسال دراستان خراسان رضوی صورت گرفت:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: طی 9 ماهه امسال ارزش ارزش صادرات غیر نفتی این استان به خارج از کشور به یک میلیارد و 350میلیون دلار رسید.
   درراستای خدمات رسانی بخش صنعت، معدن و تجارت انجام شد :
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ازشفاف سازی اطلاعات و توسعه خدمات سامانه‌های الکترونیکی برای تمام صنعتگران، معدنکاران و تجار استان در راستای ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد خبر ...
   دراستان خراسان رضوی صورت گرفته است:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی استان دو برابر میانگین کشوری است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی :
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، رشد صادرات استان را در 7 ماه اول امسال را مرهون تغییر فضای عمومی کشور و رفع موانع در صنعت زعفران دانست .
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: سه طرح صنعتی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی در مشهد به بهره برداری رسید.