•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی ۹ ماهه سال ۹۵، ۲۰ مجوز تاسیس صنعتی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی توسط این سازمان صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: تاکنون 9 هزار و 900 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی این استان پرداخت شده است.
   رییس سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد: یک میلیون و 430 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلاردر ۸ ماهه امسال ، از گمرکات استان خراسان رضوی به کشورهای هدف صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از بهره مندی 441 واحد صنعتی، کشاورزی دچار مشکل این استان از تسهیلات رونق تولید خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان استان رضوی گفت : یک میلیون و 430 هزار تن کالا از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه ازاین استان به کشورهای خارجی صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یک میلیون و 198 هزار تن کالا به ارزش 875 میلیون دلار از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه از گمرکات این استان به کشورهای هدف صادر شده است.
   رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی از کشف و ضبط بیش از ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق از ابتدای آبان ماه امسال تاکنون در مشهد خبر داد.
   3هزارو 696 گشت بازرسی مشترک از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه در استان خراسان رضوی انجام شد.
   761 مورد گشت مشترک بازرسی مرداد ماه امسال در خراسان رضوی انجام شد.
   رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت : خراسان رضوی برنامه ای برای آینده معدن است