•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   سازمان صنعت، معدن تجارت استان تهران برای معرفی پتانسیل ها و توانمندی های موجود در کشور نمایشگاه ایران پروژه را در کشور ترکمنستان برگزار می کند.
   سازمان صنعت ،معدن و تجارت تهران اعلام کرد:
   به منظور تحقق آیین نامه مواد 5و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت با هماهنگی مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده بهره برداری گردید.
   در هفدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، مشکلات یک هزار و 184 واحد تولیدی این استان بررسی شده است.
   توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران بررسی شد:
   به منظور بررسی عملکرد 9ماهه بانکهای استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط جلسه ای با حضور استاندارتهران، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکها ...
   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد بازدیدکرد.
   مس فروش:
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران گفت: با رشد ۱۴ درصدی تولید و صادرات نسبت به اهداف پیش بینی شده برنامه سال ۹۵، صادرات بسیار موفقی در کالاهای تولیدی تا پایان آبان ماه امسال داشتیم.
   در نشست مدیران صنعتی استان تهران :
   مشکلات پرداخت تسهیلات در نشستی با حضور رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت تهران و نمایندگان استانداری تهران و مدیران بانک ملی ایران بررسی شد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: مشکلات یک هزار و 80 واحد تولیدی و صنعتی استان بررسی و یک هزار و 387 مصوبه در این باره صادر شده است.
   سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران "دوره اصول بازاریابی بین المللی و مقررات صادرات و واردات" را برگزار می کند.
   رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران:
   رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران گفت:تمامی نمایشگاههای پاییزه که در حال حاضر در تهران در حال برگزاری است،غیر قانونی بوده و هیچ مجوزی برای آنها صادر نشده است.