•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   وزیر صنعت ، معدن و تجارت در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن وتجارت از مهندس مس فروش برای فعالیت نظارت بر بازار استان تهران تقدیر کرد.
   رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران خبر داد:
   رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران گفت : دستورالعمل بازسازی و احیاء عرصه های منابع طبیعی متأثر از فعالیت های معدنی در نشست کارگروه تعامل استانی تهران در زمینه فعالیت های معدنی بررسی شد
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:
   در راستای اجرای برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تسهیلات به بنگاههای تولیدی و متوسط در سال 96 پرداخت میگردد.
   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران خبر داد:
   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران گفت : در سومین جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید به پرونده 9 شرکت صنعتی رسیدگی شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران اعلام کرد:
   سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران در نظر دارد از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان تقدیر بعمل آورد.
   دستورالعمل طرح نظارتی به واحدها و ادارات بازرسی و نظارت ایام ماه مبارک رمضان به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی دراستان تهران ابلاغ شد.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران درنشست مشترک تولیدکنندگان وبازرگانان استان تهران وتجار روسی گفت : 25 درصد از صادرات غیرنفتی اظهار شده در مبادی گمرکی کشور متعلق به استان تهران است.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران اعلام کرد:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران گفت : با مشوقهای حمایتی ،فعالیت های تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی تهران گسترش می یابد.
   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت تهران تاکید کرد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان در بازدید از چند واحد صنعتی استان تهران ، الزام آمادگی واحدهای صنعتی تهران برای ورود به WTO را مود تاکید قرار داد.
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان تهران تاکید کرد :
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان تهران گفت: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار کلیه ، صاحبان انبارهای خصوصی و بخش های دولتی ضروری است و براساس ماده ...