•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران درنشست مشترک تولیدکنندگان وبازرگانان استان تهران وتجار روسی گفت : 25 درصد از صادرات غیرنفتی اظهار شده در مبادی گمرکی کشور متعلق به استان تهران است.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران اعلام کرد:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران گفت : با مشوقهای حمایتی ،فعالیت های تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی تهران گسترش می یابد.
   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت تهران تاکید کرد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان در بازدید از چند واحد صنعتی استان تهران ، الزام آمادگی واحدهای صنعتی تهران برای ورود به WTO را مود تاکید قرار داد.
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان تهران تاکید کرد :
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان تهران گفت: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار کلیه ، صاحبان انبارهای خصوصی و بخش های دولتی ضروری است و براساس ماده ...
   رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران گفت: به یک هزار و پانصد واحد تولیدی تهران برای تولید و اشتغال تسهیلات پرداخت شد.
   مهندس مس فروش خاطرنشان کرد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران با حضور در جمع کارکنان سازمان، اظهار امیدواری کرد تا در سال جدید موقعیت های بهتری فراهم گردد.
   پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل ورونق تولید استان تهران با حضور استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
   معاون سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان:
   معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد که در شرایط فعلی 70 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی این استان در حال فعالیت هستند.
   توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت تهران انجام شد:
   در راستای سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی و به منظور توسعه صادرات غیر نفتی ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، هیات تجاری و بازاریابی به ایتالیا اعزام کرد.
   توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران بررسی شد:
   حضور 40 شرکت ایرانی در نمایشگاه ایران پروژه کشور ترکمنستان توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران بررسی شد.
Page created in 1.9078109264374 seconds.
memoryUsage : 29265Kb