•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران خبر داد:
   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران گفت : در سومین جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید به پرونده 9 شرکت صنعتی رسیدگی شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران اعلام کرد:
   سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران در نظر دارد از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان تقدیر بعمل آورد.
   دستورالعمل طرح نظارتی به واحدها و ادارات بازرسی و نظارت ایام ماه مبارک رمضان به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی دراستان تهران ابلاغ شد.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران درنشست مشترک تولیدکنندگان وبازرگانان استان تهران وتجار روسی گفت : 25 درصد از صادرات غیرنفتی اظهار شده در مبادی گمرکی کشور متعلق به استان تهران است.
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران اعلام کرد:
   رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران گفت : با مشوقهای حمایتی ،فعالیت های تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی تهران گسترش می یابد.
   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت تهران تاکید کرد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان در بازدید از چند واحد صنعتی استان تهران ، الزام آمادگی واحدهای صنعتی تهران برای ورود به WTO را مود تاکید قرار داد.
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان تهران تاکید کرد :
   رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان تهران گفت: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار کلیه ، صاحبان انبارهای خصوصی و بخش های دولتی ضروری است و براساس ماده ...
   رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران گفت: به یک هزار و پانصد واحد تولیدی تهران برای تولید و اشتغال تسهیلات پرداخت شد.
   مهندس مس فروش خاطرنشان کرد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران با حضور در جمع کارکنان سازمان، اظهار امیدواری کرد تا در سال جدید موقعیت های بهتری فراهم گردد.
   پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل ورونق تولید استان تهران با حضور استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
Page created in 1.7862758636475 seconds.
memoryUsage : 29261Kb