•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   اولین کارگاه آموزشی اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان کرج با حضور معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان و اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های ...
   اولین گردهمایی شرکتهای فنی مهندسی، تحقیق و توسعه و مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی و شرکتهای دانش بنیان و صنایع پیشترفته در استان البرز برگزار می گردد.
   انتخابات داخلی سازمان نظام مهندس معدن استان البرز با حضور رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز برگزار شد.
   در نشست انعقاد تفاهمنامه" واگذاری خدمات الکترونیکی به دفاتر پیشخوان" با استانداری البرز، سازمان صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری 16 خدمت طی یک برنامه زمانبندی شده اعلام آمادگی کرد.
   جلسه بررسی تشکیل میز قطعات خودرو استان البرز با حضور معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضاء هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعات خودرو در محل معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، ...
   جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز و به دبیری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و با حضور مدیران عامل بانکها، ...
   معاون امور بازگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از تشکیل انجمن شرکت های پخش استان البرز خبر داد.
   در حاشیه بازدید از نمایشگاه نساجی ایران مطرح شد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: اولین مجتمع تولیدی، تحقیقاتی، آموزش و پژوهشی و نمایشگاهی صنایع نساجی در استان البرز با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
   ئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز به ایجاد بخش ویژه در البرز جهت تسریع در سرمایه‌گذاری‌های ویژه و خارجی اشاره کرد و گفت: 40 طرح VIP در استان وجود دارد و ستاد تسهیل و کارگروه‌های تخصصی برای رسیدگی ...
   جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار البرز و به دبیری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و با حضور مدیران عامل بانکها، ...