•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان در جشنواره شهید رجایی از بین 19 دستگاه اجرایی این استان به عنوان دستگاههای برتر تجلیل شد.
   وزیر صنعت ، معدن و تجارت در جلسه بررسی مشکلات ذوب آهن اصفهان:
   وزیر صنعت ، معدن و تجارت نسبت به برگزاری جلسات مستمر با حضور مجموعه ها ی مرتبط با ذوب آهن اصفهان برای حل مشکلات این واحد تولیدی ظرف مدت 2 ماه تاکید کرد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 4 طرح صنعتی با 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی همزمان با آغاز هفته دولت در استان اصفهان افتتاح می شود.
   رییس سازمان توسعه تجارت ایران :
   رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نبود موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیحی یکی از موانع در جذب سرمایه گذاری خارجی است.
   اعضای هیئت اجرایی جدید کارخانه ی پلی اکریل، با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص و از امروز رسماً کار خود را آغاز کردند.
   همایش سراسری مدیران روابط عمومی بخش صنعت،‌معدن و تجارت با رویکرد نقش مدیران ارتباطات در حمایت از صادرات غیرنفتی ،‌تولید ملی ، و اشتغال با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان برگزار شد.
   وزیر صنعت،معدن وتجارت:
   وزیرصنعت،معدن وتجارت گفت: با همراهی و همکاری دولت و مجلس می توانیم مشکلات بخش تولید کشور را مرتفع نماییم.
   صالحی نیا خبر داد:
   معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : سیاستهای لازم برای حمایت از صنعت و تولید در چند محور به عنوان برنامه های کوتاه مدت تدوین شده است .
   وزیر صنعت ، معدن و تجارت :
   وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : عمده مشکلات صنایع کشور کمبود نقدینگی است و با اینکه پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها در سال گذشته 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته اما باز با مشکلاتی مواجه هستیم.