•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی:
   سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اعلام کرد : در استان آذربایجان غربی 316 هزار و 300 نفر در واحد های مختلف صنعتی،معدنی، صنفی و تجارت مشغول بکار هستند.
   طی 4 ماهه نخست سال
   معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اظهار داشت: طی 4 ماه نخست سال جاری تعداد 20 فقره مجوز برداشت به میزان 398 هزار و 535 متر مکعب در استان برای مصارف عمرانی، ...
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
   سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: تمام معادن و واحدهای صنعتی ملزم به رعایت فاکتورهای بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی می باشند و مسئول بهداشت و ایمنی واحد باید در واحد حضور ...
   سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی از راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی در استان آذربایجان غربی با حضور سرمایه گذاران چینی و آذربایجانی خبر داد و گفت: در راستای جلوگیری از خام ...
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی خبر داد :
   سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با مشارکت دو سرمایه گذار خارجی در شهرک صنعتی شهرستان پیرانشهر حجم سرمایه گذاری خارجی در جنوب استان افزایش یافت .
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
   سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با مشارکت دو سرمایه گذار خارجی در شهرک صنعتی شهرستان پیرانشهر حجم سرمایه گذاری خارجی در جنوب استان افزایش یافت.
   رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تکاب خبر داد :
   رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان تکاب اظهار داشت: در راستای نظارت و کنترل بازار در سطح عرضه تعداد یک هزار و 885 مورد بازرسی از واحد های صنفی شهرستان تکاب در 4 ماهه اول سالجاری انجام شد.
   رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد
   رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان مهاباد گفت: در طول تیر ماه سال جاری تعداد 238 مورد بازرسی از واحد های صنفی شهرستان مهاباد صورت گرفت.
   معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: در 4 ماه اول سال جاری در راستای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه تعداد یک هزار و 967 مورد بازرسی از ...
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد از فرش های تولیدی در استان قابلیت صادرات به خارج از کشور را دارند.