•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی خبر داد :
   سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با مشارکت دو سرمایه گذار خارجی در شهرک صنعتی شهرستان پیرانشهر حجم سرمایه گذاری خارجی در جنوب استان افزایش یافت .
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
   سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با مشارکت دو سرمایه گذار خارجی در شهرک صنعتی شهرستان پیرانشهر حجم سرمایه گذاری خارجی در جنوب استان افزایش یافت.
   رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تکاب خبر داد :
   رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان تکاب اظهار داشت: در راستای نظارت و کنترل بازار در سطح عرضه تعداد یک هزار و 885 مورد بازرسی از واحد های صنفی شهرستان تکاب در 4 ماهه اول سالجاری انجام شد.
   رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد
   رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان مهاباد گفت: در طول تیر ماه سال جاری تعداد 238 مورد بازرسی از واحد های صنفی شهرستان مهاباد صورت گرفت.
   معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: در 4 ماه اول سال جاری در راستای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه تعداد یک هزار و 967 مورد بازرسی از ...
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد از فرش های تولیدی در استان قابلیت صادرات به خارج از کشور را دارند.
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
   سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اظهار داشت: آموزشگاه های رانندگی به زودی با ایجاد اتحادیه مستقل و با برگزاری انتخابات برای هیئت رئیسه این اتحادیه در قالب واحد های صنفی ساماندهی ...
   سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر در آذربایجان غربی تعداد 7 هزار و 265 نفر بطور مستقیم در مجتمع های صنفی مشغول بکار هستند.
   سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون برای کنترل بازار در آذربایجان غربی تعداد 10 هزارو 326 مورد بازرسی از سطح بازار و واحدهای صنفی انجام شده است.
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی خبر داد :
   سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی بیان کرد: کارفرمایان کارگاههایی که جرائم بیمه ای آنان قبل از تاریخ 29/12/1396 صادر شده با ارائه مدارک و مستندات ارازی به سازمان تامین اجتماعی از ...