•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   طی 9 ماهه امسال:
   معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: طی 9 ماهه سالجاری 37 فقره پروانه بهره برداری معدنی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 161 میلیارد ریال در استان صادر شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: ایجاد دهکده لجستیک در مناطق ترانزیتی استان آذربایجان غربی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه های مهم و در دست اقدام این سازمان است.
   در استان آذر بایجان غربی رخ داد:
   رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی گفت: از ابتدای امسال تا کنون 80 هزار متر مربع انواع فرش دستباف در این شهرستان تولید شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: اعضای هیات رئیسه اتحادیه های صنفی باید با هم افزایی و تشریک مساعی بیشتر، فضای مناسب تری برای حرکت های پویاتر و بهینه در حوزه اصناف فراهم کنند.
   طی 8 ماهه امسال ازمعادن استان آذر بایجان غربی صورت گرفت:
   معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعـت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: امسال حدود 6 میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن استان استخراج و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده است.
   در استان آذربایجان غربی محقق می شود:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت:فراخوان جذب سرمایه گذار برای ایجاد دو واحد سنگبری بزرگ مقیاس با فناوری بالا در استان آذربایجان غربی با مشارکت ایمیدرو شروع شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: این سازمان بمنظور بهبود وضعیت و ارتقا جایگاه بخش های صنعت، معدن و تجارت که بزرگترین بخش اقتصادی کشور و استان محسوب می شوند برنامه ها و ...
   توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی انجام گرفت:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: مطالعات تخصصی بر روی بیش از 10 کشور هدف صادراتی استان با رویکرد تدوین استراتژی های ورود به بازار آنها انجام شده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: با راه اندازی سامانه اطلاعاتی ثبت محدوده های معدنی در آذربایجان غربی روند دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان به محدوده های معدنی استان تسهیل شده ...
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: این استان از مجموع 317 هزار تن کنسانتره تولیدی در کشوربالغ بر100 هزار تن کنسانتره تولید می کند.