•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: طرح استانی اکتشاف عناصر نادر خاکی در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: تعداد 228 هزار و 881 مورد بازرسی در سال گذشته دراین استان انجام شد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: امسال اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن انبار و مراکز نگهداری کالا در آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار دارد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با بیان اینکه سیمان از نظر وزنی و ارزشی دومین محصول صادراتی استان به شمار می رود گفت: بیشترین هدف صادراتی آن نیز به کشور عراق صورت می گیرد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر 6 هزار نفر در بخش معدن مشغول بکار هستند ودر صورت توجه بیشتر به تکمیل چرخه اکتشاف، استخراج و فرآوری و استحصال زمینه اشتغال برای ۲۰ هزار ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذر بایجان غربی گفت: بزرگترین واحد فراوری سنگ‌های تزئینی این استان با پیشرفت فیزیکی 95 درصد و اشتغال بیش از 25 نفر در نیمه نخست سال 96 افتتاح می‌شود.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: در سال گذشته طرح پایش واحدهای سرمایه‌گذار خارجی در آذربایجان‌غربی انجام شد.
   معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: در دولت یازدهم 890 هزار و 768 فقره بازرسی صنفی در این استان انجام و 44 هزار و 348 پرونده در این خصوص تشکیل شده است.
   رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: سال گذشته از جمله برنامه‌های عملیاتی اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، ارائه برنامه ...
   مسئول برنامه‌های اقتصاد مقاومتی معادن استان آذربایجان‌غربی:
   مسئول برنامه‌های اقتصاد مقاومتی معادن استان آذربایجان‌غربی از طرح احداث واحد سنگبری و مصنوعات سنگی در سال 96 در شهرستان تکاب خبر داد و گفت: از اهداف این برنامه ایجاد میانگین 207 فرصت شغلی مستقیم در ...