• امکان صدور بیش از یک پروانه صنعتی در پلاک ثبتی فراهم شد

   گامی در جهت تسهیل کسب و کار؛

   امکان صدور بیش از یک پروانه صنعتی در پلاک ثبتی فراهم شد

   امکان صدور بیش از یک پروانه صنعتی در پلاک ثبتی فراهم شد

   مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیرو درخواستهای فعالین اقتصادی و نیز با تعامل و همکاری هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصوبه ای از طرف هیات ابلاغ گردید. 

   به گزارش شاتا، احمد تشکینی گفت : با اشاره به اینکه به منظور بهره برداری از ظرفیت های بلا استفاده موجود به خصوص در شرایط کنونی که جهش تولید در اولویت اجرایی قرار دارد، ضرورت دارد از امکانات ایجاد شده به طور بهینه و با راندمان بالاتری بهره برداری کرد .

   وی افزود: بر اساس این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف گردید به منظور بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده نسبت به صدور یک یا چند مجوز برای متقاضی یا متقاضیان در یک پلاک ثبتی یا یک کد پستی، مشروط به توافق مالک یا مالکین و ذینفعان آن پلاک ثبتی و تعیین حدود زمین و یا محل استقرار و امکانات میان ظرفین جسب مورد با رعایت دستورالعمل صدور جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و قوانین و مقررات محیط زیست، سلامت و ایمنی برای مدت یکسال اقدام نماید.

   تشکینی گفت: اعتبار مجوز مزبور تا زمان استمرار اجاره نامه پابرجا خواهد بود.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: