• بررسی راهکارهای جذب اعتبارات مربوط به بند ح تبصره 9 ماده قانونی بودجه سال 99 کل کشور

   با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت انجام شد؛

   بررسی راهکارهای جذب اعتبارات مربوط به بند ح تبصره 9 ماده قانونی بودجه سال 99 کل کشور

   بررسی راهکارهای جذب اعتبارات مربوط به بند ح تبصره 9 ماده قانونی بودجه سال 99 کل کشور

   راهکارهای جذب اعتبارات مربوط به بند ح تبصره 9 ماده قانونی بودجه سال 99 کل کشور با حضور مدیران و نمایندگان ذیربط در سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت صمت، شورای عالی عتف و شرکت بازرگانی دولتی ایران مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

   به گزارش شاتا، برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت در این جلسه با بیان ضرورت استفاده از ظرفیت های دانشگاهها جهت رفع نیازهای پژوهشی حوزه صنعت، معدن وتجارت بر تسریع در اجرای فراگیر قانون مزبور، مبنی بر اختصاص 40 درصد از ردیف بودجه پژوهشی دستگاهها و سازمان های مشمول، جهت توسعه و گسترش برنامه ها و فعالیت های مرتبط با اساتید دانشگاهها و تحصیلات تکمیلی، بمنظور رفع نیازهای دستگاهها و سازمانها تاکید کرد.
   پس از سخنان معاون آموزش، پژوهش و فناوری، پیشنهادات ارایه شده توسط اعضای جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه نمایندگان شورای عالی عتف، گزارشی از عملکرد دستگاهها، سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه بخش صنعت، معدن وتجارت در رابطه با بند ح تبصره 9 ماده قانونی بودجه سال 99 کل کشور و هزینه های انجام شده ارائه و نحوه انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دانشگاههای کشور توسط سازمانها و شرکت های مشمول را تشریح کردند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: