• در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد تصویب شد :

   اختصاص بیش از 206 میلیارد تومان تسهیلات برای 49 واحد تولیدی

   اختصاص بیش از 206 میلیارد تومان تسهیلات برای 49 واحد تولیدی

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در این کارگروه به صورت خلاصه آخرین وضعیت کارگروه یاد شده طبق روال همیشه تبیین شد.

   به گزارش شاتا، علمدار یزدی افزود: تاکنون 221 جلسه اصلی، 159 کمیته تخصصی و 2813 مورد نشست کارشناسی برگزار شده است.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: ماحصل این کارگروه پنج هزار و 782 مورد مصوب برای 5 هزار 529 فقره پرونده مطرح شد.

   وی تصریح کرد: مباحث بانکی، تامین اجتماعی، گاز، مالیاتی برق و سایر موارد از جمله عمده مواردی است در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.

   دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: مباحث بانک، تامین اجتماعی و مالیاتی بیشترین مواردی است که در کارگروه یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

   وی اضافه کرد: در این جلسه تصویب تسهیلات رونق تولید جدید برای 26 واحد که جمعا 132.9میلیارد تومان مصوب شد.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد ادامه داد: این تسهیلات هم در قالب سرمایه در گردش و هم ثابت است.

   علمدار یزدی گفت: برای سرمایه در گردش 17 واحد مبلغ 114 میلیارد تومان باعث تثبیت اشتغال 1653 نفر خواهد شد.

   دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت : برای سرمایه ثابت هم 9واحد 18.9میلیارد تومان و ایجاد اشتغال جدید 33 نفر را به دنبال خواهد داشت.

   علمداریزدی افزود: تسهیلات تبصره 18 که مجموعا 23 واحد در قالب های مختلف سرمایه در گردش و ثابت به مبلغ 73.4میلیارد تومان مصوب شد.

   وی خاطر نشان کرد:" مجموعا دراین کارگروه 49 واحد در قالب رونق تولید با 206.3 میلیارد تومان ، برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند.

   وی افزود: یک طرح نیمه تمام صنعتی در شهرستان ابرکوه در جهت تولید با مشکلاتی روبرو شده بود در این جلسه به انجمن تخصصی مربوطه معرفی شد که یک هفته مهلت مشخص شده نظر کارشناسی را به دبیرخانه اعلام کند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: