• سرمایه گذاری استانی ایدرو با امکان سنجی اقتصادی و همکاری بین بخشی

   معاون وزیر صمت تاکید کرد : 

   سرمایه گذاری استانی ایدرو با امکان سنجی اقتصادی و همکاری بین بخشی

   سرمایه گذاری استانی ایدرو با امکان سنجی اقتصادی و همکاری بین بخشی

   معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو در دیدار نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از الزامات تحقق راهبرد سال مقام معظم رهبری دقت ویژه در نحوه بهینه سرمایه گذاری ها و مصارف منابع است ؛تاکید کرد : ایدرو سرمایه گذاری های استانی خود را با اولویت مناطق محروم و با امکان سنجی های اقتصادی روزآوری شده و تعریف شیوه اشتراکی همکاری بین بخشی با سرمایه گذاران بومی بخش خصوصی و نیز تعامل دستگاههای دولتی همکار انجام می دهد .

   به گزارش شاتا به نقل از ایدرو، محمد باقر عالی این شیوه همکاری را در راستای اقدامات حمایتی و توانمندسازانه ایدرو به عنوان سازمان توسعه ای تسهیلگر دوشادوش بخش خصوصی برای رفع نگرانی از مخاطرات سرمایه گذاریهای خاص به ویژه در حوزه صنایع نوین و فناوریهای نو برشمرد.

   محمدخدابخشی نماینده فعلی و منتخب دوره یازدهم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید بر رفع محرومیت ها با توجه به پتانسیل و ظرفیت های بالقوه منطقه و استان لرستان خواستار بررسی نحوه مشارکت و سرمایه گذاری ایدرو و همچنین امکان سنجی سرمایه گذاری در حوزه قطعات خودرو در این پهنه جغرافیایی شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: