• برای تحقق جهش تولید نیازمند افزایش بهره وری منابع اقتصادی و سرمایه های انسانی هستیم

   مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

   برای تحقق جهش تولید نیازمند افزایش بهره وری منابع اقتصادی و سرمایه های انسانی هستیم

   برای تحقق جهش تولید نیازمند افزایش بهره وری منابع اقتصادی و سرمایه های انسانی هستیم

   مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: برای دستیابی به اهداف جهش تولید که در امتداد رونق تولید و با هدفمندی خاصی از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است؛ نیازمند افزایش بهره وری منابع اقتصادی و سرمایه انسانی هستیم

   به گزارش شاتا، حسین مهری افزود: بانک صنعت و معدن برای این مهم، برنامه ویژه ای را تدوین و در دستور کار قرار داده است که مهمترین عناوین آنها شامل تسهیل فرآیند های اعتباری، اولویت بندی اعطای تسهیلات، به کارگیری و توسعه ابزارهای بانکی برای تولیدکنندگان، کنترل و نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات، تمرکز ویژه بر راه اندازی طرح هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ارزیابی واحدهای مشکل دار و متوقف و رفع موانع به منظور بازگشت به چرخه تولید این واحدها و استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور مساعدت به واحدهای فعال و مشکل دار است.

   وی اضافه کرد: در تسهیل فرآیندهای اعتباری، اجرای حاکمیت شرکتی به منظور چابک سازی و تسهیل فرآیندهای اجرایی، تداوم مکانیزه نمودن فرآیندهای عملیاتی و توسعه بسترهای الکترونیک در راستای بانکداری دیجیتال، تامین و تخصیص منابع ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی به ویژه استفاده از منابع بند الف تبصره ۱۸ و وجوه اداره شده استانی و همچنین تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان‌ها در بررسی اعطای تسهیلات و وصول مطالبات مورد توجه این بانک در طول سال جهش تولید خواهد بود.

   مهری ادامه داد: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال با هدف حفظ و افزایش سطح تولید، تأمین سرمایه ثابت واحدهای در حال توسعه و همچنین واحدهای که در زنجیره ارزش قرار دارند و توجه به طرح های دانش بنیان در اولویت بندی های نخست اعطای تسهیلات بانک صنعت و معدن در سال 99 قرار دارند.

   مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: استفاده از اعتبار اسنادی داخلی، استفاده از گواهی اعتبار مولد، استفاده از ظرفیت‌های زنجیره ارزش و همچنین استفاده از ابزار خرید دین به عنوان اولویت های به کارگیری و توسعه ابزارهای بانکی برای حمایت از تولید کنندگان امسال به طور جدی مورد توجه خواهد بود.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: