• اجرای طرح بزرگ غربالگری کارگران در۸۰ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی استان تهران

   مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران خبر داد:

   اجرای طرح بزرگ غربالگری کارگران در۸۰ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی استان تهران

   اجرای طرح بزرگ غربالگری کارگران در۸۰ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی استان تهران

   مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران گفت: طرح بزرگ غربالگری کارگران در۸۰ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی استان تهران اجرا می شود.

   به گزارش شاتا، صابر پرنیان اضافه کرد: در راستای این طرح، کارگران در دو مرحله غربالگری می شوند.

   وی ادامه داد: غربالگری در ورودی شهرکهای و نواحی صنعتی و در ورودی هر واحد صنعتی انجام خواهد شد.

   مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران با اعلام اینکه 400 هزار کارگر در این طرح غربالگری خواهند شد، گفت: در همه شهرک های صنعتی دولتی ، خصوصی و بافت های صنعتی از ۱۶ فروردین در ورودی شهرکها و نواحی صنعتی واحدهای تولیدی غربالگری خواهند شد

   پرنیان اضافه کرد: کارشناسان ایمنی، بهداشت و HsEE واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی بر نحوه غربالگری کارگران نظارت خواهند کرد.

   وی در پایان گفت: واحدهای صنعتی درحد توان نسبت به تهیه مواد ضد عفونی و آوازم بهداشتی مورد نیاز کارگران اهتمام خواهند داشت.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: