• برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران صندوق های توسعه و سرمایه گذاری وزارت صمت با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

   برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران صندوق های توسعه و سرمایه گذاری وزارت صمت با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

   برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران صندوق های توسعه و سرمایه گذاری وزارت صمت با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

   نشست هم اندیشی مدیران عامل صندوق های توسعه و سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران برگزار شد.

   به گزارش شاتا، در این نشست مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و روسای صندوق های فوق موضوع برپایی نمایشگاه های ویژه صندوق های توسعه و سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان های کشور و تدابیر لازم در خصوص آن را مورد بررسی قرار دادند.

   طبق نظر حاضرین، مقرر شد شورای سیاستگذاری متشکل از صندوق ها و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و واحدهای مربوط به وزارت و سازمان صمت استان در خصوص برگزاری این نمایشگاه ها همزمان با سفر مقامات عالی رتبه به استان ها اقدام کنند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: