• افزایش 52 درصدی تسهیلات اعطایی و 25 درصدی مبلغ ضمانت نامه‌های شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در 11 ماهه امسال

   شاتا گزارش می دهد؛

   افزایش 52 درصدی تسهیلات اعطایی و 25 درصدی مبلغ ضمانت نامه‌های شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در 11 ماهه امسال

   افزایش 52 درصدی تسهیلات اعطایی و 25 درصدی مبلغ ضمانت نامه‌های شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در 11 ماهه امسال

   مبلغ تسهیلات اعطایی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در 11 ماهه امسال 52 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

   به گزارش شاتا، در 11 ماهه امسال 58 فقره تسهیلات به ارزش 491 هزار و 283 میلیون ریال توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته عقد قرار داد شده است که این رقم در 11 ماهه سال گذشته 52 فقره و به ارزش 323 هزار و 438 میلیون ریال بوده است.

   گفتنی است که 58 فقره تسهیلات عقد قرارداد شده در 11 ماهه امسال؛ شامل 16 فقره در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارزش 163 هزار و 750 میلیون ریال، 14 فقره در حوز صنایع پایه، اتوماسیون و ابزار دقیق به ارزش 73 هزار و 459 میلیون ریال، 4 فقره به ارزش 20 هزار و 150 میلیون ریال در حوزه پزشکی و درمانی و همچنین 4 فقره به ارزش 21 هزار و 464 میلیون ریال در حوزه خودرو بوده است.

   از این تعداد همچنین 6 فقره به ارزش 58 هزار و 670 میلیون ریال در حوزه دفاعی و هوافضا، 4 فقره به ارزش 33 هزار و 350 میلیون ریال در زمینه صنایع مصرفی، 6 فقره به ارزش 100 هزار و 100 میلیون ریال در حوزه نفت و گاز و 4 فقره دیگر به ارزش 20 هزار و 340 میلیون ریال در حوزه نیرو بوده است.

   افزایش 25 درصدی مبلغ ضمانت نامه های صادره در 11 ماهه امسال

   این شرکت مادر تخصصی در 11 ماهه امسال همچنین از 60 شرکت و 170 طرح(پروژه) از طریق ضمانت نامه حمایت کرده است که ارزش ضمانت نامه های صادره برای این 170 طرح(پروژه) 649 هزار و 240 میلیون ریال بوده است.

   از سوی دیگر مبلغ ضمانتنامه های صادره صندوق در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 25 درصدی داشته است.

   در این راستا در 11 ماهه امسال 138 ضمانت نامه به ارزش 784 هزار و 64 میلیون ریال صادر شد و در 11 ماهه سال گذشته 128 ضمانت نامه به ارزش 626 هزار و 634 میلیون ریال صادر شده بود.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: