• تعامل دو جانبه صنعت و دانشگاه بر اساس نیازهای بازار

   در دومین جشنواره اینوماین مطرح شد:

   تعامل دو جانبه صنعت و دانشگاه بر اساس نیازهای بازار

   تعامل دو جانبه صنعت و دانشگاه بر اساس نیازهای بازار

   معاون پژوهشی دانشگاه تهران بر تعامل دو جانبه صنعت و دانشگاه بر اساس نیازهای بازار تاکید کرد.

   به گزارش شاتا به نقل از ایمیدرو، محمد رحیمیان در دومین جشنواره ایدهای ارزش آفرین بخش معدن و صنایع معدنی بر ارتباط دو جانبه صنعت و دانشگاه بر اساس نیازهای واقعی و نیازهای بازار تاکید کرد و گفت: این ارتباط دو جانبه زمینه ساز تعالی و رسیدن به اهداف در هر دو طرف خواهد شد.

   وی افزود: در این ارتباط دو جانبه، دانشگاه خدماتی همچون آموزش و ارتقائ معلومات دانشجویان متناسب با نیاز بازارکار، شناخت نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز رسانی آنها، به کارگیری نتایج و گزارش بازخورد خدمات ارائه شده و فراهم کردن بازار کار را ارائه خواهد کرد.

   رحیمیان به شکاف در ارتباط بین صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: عدم توجه به الزامات و نیاز بومی کشور در انتقال دانش و فناوری به دلیل نبود آشنایی دانش آموختگان با فضای صنعت کشور بوده و در نتیجه ارائه ایده های ارزش آفرین فناورانه را دور از انتظار خواهد کرد.

   معاون پژوهشی دانشگاه تهران تصریح کرد: استقرار نظام هماهنگی بین صنعت و دانشگاه می تواند در رشد درآمد ناخالص ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور نقش به سزایی ایفا کند.

   وی ادامه داد: بنگاه های اقتصادی به تنهایی قادر به تامین قابلیت های علمی خود نیستند و نیاز به حمایت و سیاست گذاری در سطح ملی دارد. در این راستا شناخت نیازمندیها و داشتن قدرت در رفع نیازهای صنعت نقش به سزایی ایفا می کند که برگزاری جشنواره اینوماین ۲ از جمله اقدامات برای شناخت نیازها در بخش معدن و صنایع معدنی است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: