• جواد حسنی سرپرست سازمان صمت استان مرکزی شد

   جواد حسنی سرپرست سازمان صمت استان مرکزی شد

   طی حکمی از سوی افشار فتح الهی، جواد حسنی به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی منصوب شد.

   به گزارش شاتا، در حکم جواد حسنی آمده است: نظر به شایستگی و تجارب مفید جنابعالی به موجب این حکم به سمت "سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی" منصوب می شوید.

   انجام وظیفه بر اساس تکالیف ابلاغی، برنامه ریزی و طراحی شیوه های روزآمد، بهره گیری از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی، سازماندهی امکانات و ظرفیت های موجود، تعامل و همکاری با دستگاه های حاکمیتی و اجرایی استان و تشکل های غیردولتی و مردم نهاد، ارتقا تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارزآوری مورد تاکید است.

   در ادامه این حکم تصریح شده است: "انتظار دارم با تکیه بر اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیم اصولی و به هنگام در جهت ایفای وظایف اقدام نمایید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: