• آغاز واگذاری فرآیند صدور جواز تاسیس صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی به خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

   آغاز واگذاری فرآیند صدور جواز تاسیس صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی به خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

   آغاز واگذاری فرآیند صدور جواز تاسیس صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی به خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

   در راستای تفاهم نامه تفویض اختیارات وزارت صمت به خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها، فرآیند صدور جواز تاسیس صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی به خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور واگذار شد.

   به گزارش شاتا، در اولین گام جهت تحقق بند 1 تفویض نامه اختیارات وزارت صمت به خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها، اقدامات اجرایی در 14 استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و یزد از امروز 29 دی ماه 1398 آغاز می شود.

   در همین راستا و بنا بر توافقات انجام گرفته، ثبت، بررسی و رسیدگی به تقاضای تاسیس واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی در سایت بهین یاب تا مرحله ی صدور و امضای جواز تاسیس توسط روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها بر عهده ی خانه های صمت استان خواهد بود.

   همچنین سایر استان های باقیمانده نیز به زودی نسبت به اجرای مفاد بند 1 این تفویض نامه اقدام خواهند کرد.

   گفتنی است که تمام مفاد این تفویض در 21 دی ماه 1398 ابلاغ شده و قابلیت اجرا یافته است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: