• برگزاری سمینار توجیهی سازوکار صدور گواهینامه کیفیت محصول انجمن نفت ایران

   تحت حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران انجام شد؛

   برگزاری سمینار توجیهی سازوکار صدور گواهینامه کیفیت محصول انجمن نفت ایران

   برگزاری سمینار توجیهی سازوکار صدور گواهینامه کیفیت محصول انجمن نفت ایران

   سمینار توجیهی سازوکار صدور گواهینامه کیفیت محصول توسط نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران تحت حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد.

   به گزارش شاتا، این سمینار توجیهی با حضور بیش از ۷۰ شرکت کننده از سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، معاون مهندسی، پژوهش و فنآوری وزارت نفت، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، عاملین اجرایی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی از استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خراسان رضوی، فارس و مرکزی و نمایندگان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) و انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

   آشنایی پیمانکاران اصلی (وزارت نفت) و فرعی (سازندگان) با فرآیند صدور گواهینامه کیفیت محصول و سازوکار حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران زیر چتر مدل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، توانمند سازی شرکت‌های سازنده تجهیزات نفت و گاز با هماهنگی تشکل‌های صنفی مربوطه، فعال سازی تفاهم ‌نامه منعقده با نهاد صدور گواهینامه کیفیت (انجمن نفت ایران) و افزایش سطح تعامل با معاونت مهندسی، پژوهش و فنآوری وزارت نفت، از جمله اهداف این سمینار توجیهی بود.

   اصغر مصاحب معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این سمینار به معرفی مدل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، برنامه‌های حمایتی توسعه صنایع کوچک و متوسط و زوایای اجرایی فرآیند صدور گواهینامه کیفیت محصول برای سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت.

   در ادامه این سمینار نیز ضمن معرفی گروه‌های کالایی اولویت‌دار و استراتژیک وزارت نفت، آخرین وضعیت سامانه خرید الکترونیکی صنعت نفت (EP)، فهرست سازندگان و تأمین کنندگان (AVL) و فرآیند ارزیابی سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی برای صدور گواهینامه کیفیت محصول برای حاضران تشریح و به سئوالات مطروحه پاسخ داده شد.

   پیمانکاری فرعی صنعتی یکی از راه‌های مدرن و مؤثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی است. در نظام پیمانکاری فرعی، توافق بین دو گروه یعنی "پیمانکار اصلی" و "پیمانکار فرعی" است. پیمانکار اصلی اقدام به واگذاری تولید قطعه‌ها و اجزاء قابل مونتاژ اصلی یا فرعی و یا بخشی از خدمات مورد نیاز محصول نهایی به یک یا چند بنگاه تولیدی می‌کند. پیمانکار فرعی بر اساس مشخصات فنی تعیین شده توسط پیمانکار اصلی (کارفرما) کار را انجام می‌دهد. نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) مجموعه‌ای است که در برقراری ارتباط بین این دو نقش ایفا کرده، تأمین کنندگان مناسب را به پیمانکار اصلی معرفی و با مذاکره با پیمانکاران اصلی، به بازاریابی برای اعضای پیمانکار خود می‌پردازد.

   در راستای حمایت از سازندگان توانمند داخلی کالا و تجهیزات با کیفیت مطلوب و استانداردهای مورد نیاز صنعت نفت و اجرای برنامه توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، انجمن نفت ایران با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صدور گواهینامه کیفیت محصولات و خدمات برای سازندگان کالا و تجهیزات صنعت نفت اقدام می‌نماید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: