• تولیدکنندگان دارای وثائق کافی، دیگر از خدمات بانکی، محروم نمی شوند

   در نود و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد؛

   تولیدکنندگان دارای وثائق کافی، دیگر از خدمات بانکی، محروم نمی شوند

    تولیدکنندگان دارای وثائق کافی، دیگر از خدمات بانکی، محروم نمی شوند

   در نود و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بهبود فضای عمومی کسب و کار و در راستای حفظ و رونق تولید در کشور، درخصوص اقدامات صورت گرفته سیستم بانکی واحدهای تولیدی بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم برای ابلاغ توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

   به گزارش شاتا، نود و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور رضا رحمانی«وزیر صنعت، معدن وتجارت» و اعضای ستاد و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد.

   در این جلسه مصوب شد در صورتی که محل اجرای طرح تولیدی و صنعتی جزء وثایق رهنی بانک باشد و ارزش آن بنا به نظر کارشناسی رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی های شرکت بدهکار را داشته باشد، اولویت در اقدامات اجرایی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محل اجرای طرح خواهد بود .
   همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت کفاف ارزش وثایق بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری، جهت وصول مطالبات خود نباید نسبت به عدم ارائه تسهیلات، تعهدات و خدمات بانکی، انسداد حساب ها یا استنکاف از ارائه دسته چک به تولید کنندگان و مدیران واحدهای تولیدی مزبور و یا به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور اقدام کنند.

   علاوه بر آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با کارشناس رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی بانکی را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامین علیه ضامن را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثیقه ترهینی تسهیلات تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و عدم کفایت ارزش وثایق، بابت مابقی مطالبات مستقیم تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را دارند .

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: