• نشست آموزش سامانه مدیریت مجوزها و گزارش های پیش فروش خودرو

   با حضور خودرو سازان داخلی برگزار شد :

   نشست آموزش سامانه مدیریت مجوزها و گزارش های پیش فروش خودرو

   نشست آموزش سامانه مدیریت مجوزها و گزارش های پیش فروش خودرو

   نشست آموزش استفاده از سامانه مدیریت مجوزها و گزارش پیش فروش خودروها به خودرو سازان داخلی با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و مسئولان در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.

   به گزارش شاتا ، این سامانه در تیرماه سال جاری با هدف تسهیل در ارائه درخواست سیستمی برای صدور مجوز پیش فروش خودرو و نظارت بیشتر بر عملکرد فرآیند پیش فروش خودروها راه اندازی شد.

   در این نشست، خودروسازان با مراحل چگونگی ثبت نام در این سامانه به آدرس ( PRS.NTSW.IR) آشنا شدند.

   گفتنی است از این پس خودروسازان باید آمار دقیق پیش فروش خودرو های خود را که قبلا به صورت دستی انجام می شد در سامانه ثبت کنند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: