• رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی اعلام کرد :

   رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان

   رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: آن دسته از صادرکنندگانی که به کشورهای عراق و افغانستان صادرات داشته اند و موفق به ثبت اطلاعات صادرات ریالی در سامانه جامع تجارت نشدند، می بایست جهت درج اطلاعات صادراتی خود به این سامانه مراجعه نمایند تا مشمول رفع تعهد ارزی گردند.

   به گزارش شاتا، داود شهرکی افزود: نظر به اینکه گروهی از صادرکنندگان به عراق و افغانستان، تاکنون در مهلت های قبلی اطلاعات را در سامانه ثبت نکرده و موفق به ثبت اظهارنامه‌های خود در سامانه یاد شده و متعاقباً رفع تعهد ارزی مربوطه نشده‌اند، مجدداً امکان ثبت اطلاعات مربوط توسط این افراد تا 22 آذر ۹۸ در سامانه جامع تجارت به آدرس nwms.ir (بخش درگاه ثبت اطلاعات پروانه‌های صادراتی افغانستان و عراق) فراهم شده است.

   شهرکی تاکید کرد: صادرکنندگانی که در بازه زمانی 97/1/22 لغایت 97/5/16 از بازارچه های مرزی به کشورهای افغانستان و عراق صادرات داشته اند، صرفاً تا تاریخ 22 آذرماه سالجاری مهلت دارند در سامانه جامع تجارت نسبت به درج اظهار نامه های صادراتی خود اقدام تا بانک مرکزی پس از تایید اصالت اظهارنامه نسبت به رفع تعهد ارزی آنان اقدام نمایند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: