• افزایش 267 درصدی استخراج و تولید سرب و روی در مهدی آباد

   آمار هفت ماه 98 منتشر شد :

   افزایش 267 درصدی استخراج و تولید سرب و روی در مهدی آباد

   افزایش 267 درصدی استخراج و تولید سرب و روی در مهدی آباد

   میزان استخراج و تولید شرکت های سرب و روی ایمیدرو (مهدی آباد، نخلک و انگوران) طی 7 ماهه سال 98، 267 افزایش یافته است.

   به گزارش شاتابه نقل از ایمیدرو، مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد از ابتدای فروردین تا پایان مهر، 306 هزار و 828 تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم طی مدت مشابه سال گذشته، 83 هزار و 714 تن بود که 267 درصد رشد نشان می دهد.

   این رقم نسبت به برنامه (140 هزار تن)، 119 درصد رشد یافت. افزون بر این، مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد طی 7 ماهه امسال، 46 هزار و 861 تن ماده معدنی ارسال کرد.

   افزایش 6 درصدی تولید کنسانتره سرب نخلک

   مجتمع معدنی سرب و روی نخلک از ابتدای فروردین تا پایان مهر 98 حدود 4355 تن کنسانتره سرب تولید کرد. میزان تولید این شرکت طی مدت مشابه سال گذشته، 4099 تن بود که نشان دهنده رشد 6.2 درصدی است.

   میزان استخراج مجتمع معدنی سرب و روی نخلک طی 7 ماه امسال به 41 هزار و 117 تن رسید که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (36 هزار و 673 تن)، حاکی از رشد 12 درصدی استخراج این شرکت است.

   همچنین مجتمع معدنی سرب و روی نخلک طی 7 ماهه امسال، 4199 تن محصول به شرکت های داخلی ارسال کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (3837 تن)، 9.4 درصد افزایش نشان می دهد.

   افزایش 47 درصدی برنامه استخراج انگوران

   مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان مهر امسال، 544 هزار و 115 تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم نسبت به برنامه تولید (370 هزار تن)، 47 درصد افزایش نشان می دهد.

   همچنین این مجتمع طی 7 ماهه امسال، 320 هزار و 989 تن ماده معدنی به شرکت های فرآوری داخلی ارسال کرد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: