• مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رتبه ششم ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان های اجرایی

   مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رتبه ششم ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان های اجرایی

   مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رتبه ششم ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان های اجرایی

   بر اساس نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان های اجرایی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رتبه ششم را از بین 105 سازمان اجرایی کسب کرده است.

   به گزراش شاتا، در ارزیابی دوره پنجم، همانند چهار دوره گذشته از مدل بلوغ مرحله ای برای ارزیابی استفاده شده که مشتمل بر پنج مرحله حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی است.

   این در حالی است که مرکز در سه مرحله بلوغ تعاملی، تراکنشی و مشارکتی و در تمام خدمات ارزیابی شده شامل سامانه جامع تجارت، مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی دولت، اعطای مجوز دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، صدور و ابطال انواع گواهی الکترونیکی و صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی امتیاز 100 درصد و در نهایت امتیاز نهایی 89.63 درصد را کسب کرده است.

   براساس گزارش ارائه شده از سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاترین رتبه ارائه خدمات الکترونیکی را در بین زیرمجموعه‌ های وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص داده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: