• پیاده سازی نظام آموزشی حرفه ای وکاربردی برای صنایع ومعادن مختلف کشور کلید می خورد

   پیاده سازی نظام آموزشی حرفه ای وکاربردی برای صنایع ومعادن مختلف کشور کلید می خورد

   پیاده سازی نظام آموزشی حرفه ای وکاربردی برای صنایع ومعادن مختلف کشور کلید می خورد

   مسئولین سه دانشگاه معتبر آلمان برای همکاری در زمینه بهبود و بهینه سازی نظام آموزشی حرفه ای و کاربردی مربوط به صنایع و معادن به ایران سفرخواهندکرد.

   به گزارش شاتا، سید مهدی الدین امینی - معاون دانشگاه صنایع و معادن- با اعلام این خبر گفت: مسئولین دانشگاه‌های « DHBW »، « applied science & technology» و « Dresden University of Technology » که به دعوت دانشگاه صنایع ومعادن ایران به ایران سفر خواهند کرد،با دکتر برات قبادیان -معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و علی خاکی صدیق ، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وهمچنین مدیران ومسئولین صنعتی کشورمان دیدار وگفتگو خواهند کرد.

   امینی همچنین با اشاره به اهداف این ملاقات ها اظهار کرد:در این دیدارها چگونگی پیاده سازی نظام آموزشی حرفه ای و کاربردی برای دانشگاه صنایع ومعادن بعنوان دانشگاهی مسئولیت پذیرمطابق با دانشگاه های نسل چهارم دنیا، برای ارتقای سطح علمی صنایع و معادن کشور (آموزش منجر به اشتغال) مورد بحث وگفتگو قرار خواهد گرفت.

   معاون دانشگاه صنایع ومعادن، با اشاره به جزییات برنامه این نشست ها گفت: اولین نشست که در ابتدای صبح سه شنبه برگزار می شود دانشگاه صنایع ومعادن میزبان مسئولین دانشگاه های آلمان و معاونان وزارت صمت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

   امینی با بیان این که درنشست دوم که ازساعت ٩/٥ صبح درمحل معاونت آموزش ،پژوهش وفناوری برگزار می شودوجنبه عمومی خواهد داشت فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فنآورانه آتی دانشگاه صنایع و معادن با همکاری دانشگاه های آلمانی برای ارتقائ بهره وری صنایع و معادن برتر کشوربا حضور غریب پور -رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو)- ، عالی –مدیر عامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع کشور (ایدرو)- به همراه صاحبان صنایع و معادن برترکشور تشریح خواهد شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: