• سهم تولید داخل صنعت مخابرات افزایش می یابد

   دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران :

   سهم تولید داخل صنعت مخابرات افزایش می یابد

   سهم تولید داخل صنعت مخابرات افزایش می یابد

   دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران با اشاره به حضور هفت اپراتور بزرگ ارتباطی کشور در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، گفت : این شرکت ها که از متقاضیان اصلی تجهیزات و نرم افزار مخابراتی هستند، ضمن هماهنگی با اداره صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت نیارمند های فناورانه خود را در حوزه تحقیق و همچنین تولید به معرض دید عرضه کنندگان و تامین کنندگان قرار می دهند .

   به گزارش شاتا به نقل از ایدرو، فرامرز رستگار با تصریح اینکه بیش از پنجاه شرکت تولیدی و تحقیقاتی و خدمات فنی از میان اعضای سندیکای صنعت مخابرات کشور در این نمایشگاه حضور دارند ، افزود : این نمایشگاه ارتباط واحد های متقاضی را با واحد هایی که امکان تحقیق و تولید دارند، فراهم می کند .
   رستگار نتایج و برونداد این نمایشگاه را مهم خواند و گفت : سندیکای صنعت مخابرات ایران در پی آن است در سال رونق تولید سهم تولید داخل را در شبکه های مخابرات ثابت از ۷۰ درصد فعلی به ۸۵ درصد و در شبکه های تلفن همراه را از ۳۰ درصد کنونی به ۵۰ درصد برساند.
   نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ تیر ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران دایر خواهد بود.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: