• معرفی 22 واحد متخلف صنفیمنطقه جنوب کرمان به تعزیرات حکومتی

   معرفی 22 واحد متخلف صنفیمنطقه جنوب کرمان به تعزیرات حکومتی

   معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از معرفی 22 واحد متخلف صنفی طی بازرسی از بخش اسفندقه و بلوک به تعزیرات حکومتی خبر داد.

   به گزارش شاتا مهدی مهری گفت: با توجه به دستور مهندس مروجی فرد رئیس سازمان مبنی بر اهمیت بحث کنترل بازار در مناطق مختلف و در ادامه بازرسی های منظم و دوره ای از صنوف، اکیپ بازرسی این سازمان از بخش اسفندقهو بلوک در شهرستان جیرفت بازرسی کردند.

   میری افزود: طی این بازرسی ها از 66 واحد صنفی در دو منطقه بازدید شد که 22 واحد منخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

   وی افزود: خواربارفروشی، لبنیات و مواد غذایی، نانوایی و پوشاک، صنوفی بودند که بیشترین بازرسی ها از آنها صورت گرفت.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: