• معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان

   با واحدهای صنفی که از درج برچسب قیمت متحدالشکل امتناع کنند برخورد خواهد شد

   با واحدهای صنفی که از درج برچسب قیمت متحدالشکل امتناع کنند برخورد خواهد شد

   معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی گفت: طبق ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماده 6 تعزیرات حکومتی الصاق برچسب و درج قیمت بروتمام کالاها الزامی می باشد.

   به گزارش شاتا، علیرضا محمودی اظهارکرد: طبق ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماده 6 تعزیرات حکومتی الصاق برچسب و درج قیمت برروی تمام کالاها بطوری که به راحتی قابل رویت مشتری باشد الزامی می باشد.

   وی همچنین افزود: عدم نصب اتیکت و درج قیمت بر روی کالا مسبب اصلی گرانفروشی در بازار هست و واحدهای صنفی ملزم به الصاق برچسب قیمت بر روی کالاها می باشند.

   محمودی اذعان داشت: هر اتحادیه باید با توجه به نوع کالا برچسب متحدالشکل تهیه گردد و نسبت به الصاق برای دید راحت مشتری اقدام کنند.

   معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی عنوان کرد: با واحد های صنفی که از نصب برچسب قیمت بر روی اجناس موجود در واحد خود امتنا کنند در صورت مشاهده برخورد جدی به عمل خواهد آمد.

   علیرضا محمودی در خصوص ساماندهی واحدهای صنفی نیز بیان کرد: اتحادیه های صنفی مکلف به ساماندهی واحدهای صنفی بدونه پروانه خود اقدام کنند و اگر در حین بازرسی واحدی بدونه پروانه در حال فعالیت باشد متخلف صنفی شناخته می شود.

   وی همچنین افزود: سامانه شبانه روزی 124 سازمان آماده دریافت هرگونه شکایات و گزارشات مردمی بصورت شبانه روزی می باشد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: