• ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه اندازی شد

   با حضور اعضای کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور؛

   ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه اندازی شد

   ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه اندازی شد

   ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور با حضور اعضای کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور راه‌اندازی و گواهی مرکز ریشه در ساختار جدید صادر شد.

   به گزارش شاتا، پیرو مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، جزییات طرح ارتقا و جایگزینی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در کمیته نظارتی شورا مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفت و در نهایت 14 اردیبهشت ماه سال 1398 جزئیات این طرح به تصویب این کمیته رسید.

   ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور دارای سطح فنی و امنیتی بالاتری نسبت به ساختار G2 است و با راه اندازی این ساختار امکان برآورده شدن بسیاری از نیازهای فنی که در ساختار G2 قابل دستیابی نبودند، فراهم می شود و مرکز ریشه و مراکز میانی ذیل آن هم راستا با استانداردهای معتبر این حوزه امکان فعالیت خواهند داشت.

   شایان ذکر است، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تنها مرکز ریشه معتبر در زیرساخت کلید عمومی کشور است که مجوز خود را در اولین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در سال 1386 از این شورا دریافت کرده است. مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال در زیرساخت کلید عمومی کشور، با دریافت مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی، ذیل این مرکز مشغول به فعالیت هستند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: