• خروج صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از فهرست بنگاه های قابل واگذاری

   در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیأت واگذاری به تصویب رسید؛

   خروج صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از فهرست بنگاه های قابل واگذاری

   خروج صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از فهرست بنگاه های قابل واگذاری

   در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، خروج صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از فهرست بنگاه های قابل واگذاری مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

   به گزارش شاتا، این تصمیم به استناد تصویب نامه شماره ۱۰۷۷۹۸ / ت۵۵۶۱۳ه مورخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران گرفته شد و در راستای اجرای ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ شد.

   در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، ورزش و امور جوانان، نیرو و همچنین صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند و مقرر شد هر گونه تغییر در گروه بندی بنگاه‌های موجود در فهرست موارد مشمول واگذاری پیش از پیشنهاد به هیأت وزیران در هیأت واگذاری مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

   شایان ذکر است، مطابق با بند (۲) ماده ۶۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) باید به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفتهتبدیل شود که در همین راستا با تایید و تصویب هیئت وزیران، اساسنامه جدید صحا جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: