• رشد 150 درصدی مبلغ تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک/ صدور 239 ضمانت نامه در سال 97

   رشد 150 درصدی مبلغ تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک/ صدور 239 ضمانت نامه در سال 97

   رشد 150 درصدی مبلغ تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک/ صدور 239 ضمانت نامه در سال 97

   صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در سال 97، 239 ضمانت نامه صادر و رشد 150 درصدی مبلغ تسهیلات در چهار سال گذشته را تجربه کرده است.

   به گزارش شاتا، در سال 97، 167 ضمانت نامه به مبلغ 123 میلیارد و 200 میلیون تومان مصوب و 239 ضمانت نامه به مبلغ 70 میلیارد و 900 میلیون تومان صادر شده است.

   حسن انجام کار با 75 عدد بیشترین تعداد ضمانت نامه در سال 97 را به خود اختصاص داده است. همچنین شرکت در مناقصه با 28 عدد کمترین تعداد ضمانت نامه را در این سال داشته است.
   سال 97، 88 قرارداد به مبلغ 61 میلیارد و 500 میلیون تومان در زمینه تسهیلات مالی مصوب شده است.
   عملکرد مجموع چهار سال گذشته نسبت به آغاز فعالیت تا پایان سال 93 از لحاظ مبلغ تسهیلات رشد بیش از 150 درصدی و از لحاظ تعداد نزدیک به 53 درصد مجموع عملکرد صندوق است.
   عملکرد سال 97 صحا در راستای صدور ضمانت نامه ضمن مد نظرداشتن قراردادن محدودیت های موجود بیش از 15 درصد نسبت به سال 96 دارای رشد است.
   همچنین عملکرد ضمانت نامه های صارده در سال های 94 تا 97 از لحاظ مبلغ 8 برابر مجموع عملکرد صندوق، از شروع فعالیت تا پایان سال 93 است.
   ضمانت نامه های صادره در سال 97، انعقاد قرارداد در حوزه صنایع الکترونیک بخش های خصوصی و تعاونی به مبلغ بیش از 700 میلیارد تومان را میسر کرده است. این عدد برای سال 96 بیش از 470 میلیارد تومان بوده که در سال 97 با رشد چشمگر بالغ بر 49 درصد مواجه شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: