• روسای سازمان صنعت ،‌معدن و تجارت استانهای قزوین و خراسان شمالی منصوب شدند

   با حکم رحمانی ،

   روسای سازمان صنعت ،‌معدن و تجارت استانهای قزوین و خراسان شمالی منصوب شدند

   روسای سازمان صنعت ،‌معدن و تجارت استانهای قزوین و خراسان شمالی منصوب شدند

   طی احکامی جداگانه از سوی رضا رحمانی ، سعید نبیل به عنوان رییس سازمان صنعت ،‌معدن و تجارت استان قزوین و رضا فیروزه به عنوان رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان شمالی منصوب شدند .

   به گزارش شاتا وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در بخشی از این احکام آورده است : مقتضی است بر اساس وظایف و تکالیف ابلاغی نسبت به برنامه ریزی و طراحی شیوه های روزآمد ، بهره گیری از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی و سازماندهی امکانات و ظرفیتهای موجود در راستای تحقق اهداف سازمانی اقدام نمایید .
   وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت تاکید کرده است : ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای صنعتی ، معدنی و تجاری از طریق ارتقای دانش فنی ، تعامل و همکاری مناسب با تشکلهای تخصصی غیر دولتی و مردم نهاد ، شناسایی و ساماندهی واحدها و طرح های صنعتی ، معدنی و تجاری منطقه ، ارتقای نظام مهندسی صنعت و معدن برای تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارز آری مورد تاکید است .
   در ادامه این احکام آمده است : بدیهی است هماهنگی و تعامل مناسب با دستگاههای حاکمتی و اجرایی ، هماهنگ سازی و تقویت تشکل های تخصصی غیر دولتی ،‌بهره گیری از ظرفیتها و نظارت موثر بر فعالیتهای اقتصادی ،‌دستیابی به اهداف تعیین شده را بیش از پیش محقق خواهد ساخت .
   رحمانی در این احکام تاکید کرد: انتظار دارم با تکیه بر اصول قانون مداری ،‌اعتدال گرایی و منشور اخلاقی ، ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیم اصولی و بهنگام در جهت ایفای وظایف اقدام نمایید .

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: