• اقتصـاد کشـور نیازمنـد سرمایه‌گذاری‌هـای بـزرگ اسـت

   زرندی در دیدار با مجمع کارآفرینان ایران:

   اقتصـاد کشـور نیازمنـد سرمایه‌گذاری‌هـای بـزرگ اسـت

   اقتصـاد کشـور نیازمنـد سرمایه‌گذاری‌هـای بـزرگ اسـت

   معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقتصاد کشور نیازمند شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری است.

   به گزارش شاتا سعید زرندی در دیدار با اعضای مجمع کارآفرینان ایران گفت: از مجموع بیش از 80 هزار واحد صنعتی، نزدیک به 3 هزار واحد تولیدی بالای100 نفر داریم و از نزدیک به 5 هزار واحد نیز بین 50 تا 100 نفر فعالیت می‌کنند.
   وی گفت: حدود 75 هزار واحد صنفی زیر 50 نفر کارکن شامل می‌شود و این نشان‌دهنده آن است که در کشور شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شکل نگرفته است.
   زرندی افزود: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شرکت‌های بزرگ شکل گرفته‌اند که اغلب ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کنند و اقتصاد ایران نیز نیازمند این فضای سرمایه‌گذاری است.
   معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید به دنبال ایجاد هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری ملی و استانی باشیم و در این خصوص با تشکل‌ها، انجمن‌ها و سرمایه‌گذاران در حال بررسی مکانیزم اجرایی آن هستیم.
   وی گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور از فضای دولتی و خصولتی نجات پیدا کند باید شرایط حضور بخش خصوصی اصیل و توانمند را فراهم کرد.
   زرندی تأکید کرد: تجربه نشان داده است شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام داده‌اند می‌توانند دست به سرمایه‌گذاری‌های جدید بزرگ بزنند.
   زرندی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهمی که در دستور کار قرار داده‌ایم، نظام رتبه‌بندی صنایع است تا بر اساس آن بتوانیم یک اولویت‌بندی در صنعت کشور انجام دهیم.
   معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت توضیح داد: هم‌اکنون هیچ تمایزی بین شرکت‌های کوچک و بزرگ نیست، یعنی واحدی که 10 نفر اشتغال ایجاد کرده یا 1000 نفر هیچ تفاوتی در ارائه خدمات و حمایت‌ها در دستگاهها ندارند.
   زرندی گفت: با نظام رتبه‌بندی باید برای شرکت‌های پیشران شرایط ویژه‌تری را ایجاد نمود.
   وی افزود: در این موضوعات نظرات بخش خصوصی و صاحب‌نظران را اخذ می‌نمایم تا بتوانیم به بهترین تصمیم برسیم.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: