• پرداخت تسهیلات به 4146 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط

   با هدف رونق تولید و اشتغال انجام شد؛

   پرداخت تسهیلات به 4146 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط

   پرداخت تسهیلات به 4146 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط

   در 9 ماهه سال 97 به 4146 بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بیش از 60 % تسهیلات پرداخت شد.

   به گزارش شاتا، در قالب پروژه رونق تولید و اشتغال تا پایان آذر 97 به بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 %در مجموع به 4146 واحد مبلغ 4947.3 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

   در این خصوص 6925 واحد در سال 97 ثبت نام انجام دادند که از این تعداد 3477 واحد به بانک ها معرفی شدند و برای آن ها 83874.7 میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شد.

   همچنین 1578 واحد انتقالی سال 96 بوده اند که مبلغ 18441.4 میلیارد ریال تسهیلات به آن ها تعلق گرفته است.

   در این میان استان اصفهان با ثبت نام 495 واحد و معرفی 440 واحد به بانک و پرداخت 1497.3 ملیارد ریال تسهیلات در صدر ثبت نامی ها و تهران با ثبت نام 110 واحد و معرفی 56 فقره به بانک با پرداخت 7390 میلیارد ریال در صدر ثبت نام و پرداخت تسهیلات قرار دارند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: